ZAPOČET TREĆI CIKLUS MAPIRANJA KANCELARIJA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ U SRBIJI

Započet treći ciklus mapiranja Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj u Srbiji

Krajem avgusta CenTriR je započeo treći ciklus mapiranja Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj (KLER) kako bi se ažurirali podaci u registru lokalnih samouprava koje imaju osnovane kancelarije ili neka druga tela koja se bave poslovima lokalnog ekonomskog razvoja. Registar je kreiran sredinom 2012. godine sa ciljem objedinjavanja informacija o svim KLER-ovima u Srbiji, a da bi se podstakle inicijative za njihovo umrežavanje i pokretanje zajedničkih razvojnih projekata, s jedne strane, odnosno da bi se omogućilo dalje praćenje rada i razvoja ovih kancelarija na lokalnom nivou, s druge strane. Poslednje mapiranje KLER-a vršeno je 2015. godine i rezultiralo je objavljivanjem izveštaja o trendova promena koje su se desile u funkcionisanju ovih kancelarija između dva mapiranja, prvog  sprovednog 2012. i drugog 2015. godine.

U registru se trenutno nalaze podaci o 108 Kancelarija za LER, kojima je CenTriR prosledio zahtev za dostavljanje dopunjenih i izmenjenih podataka u vezi sa njihovim funkcionisanjem poslednje 3 godine. Takođe, upitnik je upućen i drugim lokalnim samoupravama koje su u međuvremenu formirale ova tela, a čiji će se podaci po prvi put naći u našem registru.