U saradnji sa CEP-om startujemo sa novim projektom usmerenim ka praćenju i zagovaranju efikasnije reforme javne uprave na lokalnom nivou

U saradnji sa CEP-om startujemo sa novim projektom usmerenim ka praćenju i zagovaranju efikasnije reforme javne uprave na lokalnom nivou

CenTriR i Centar za evropske politike (CEP) potpisali su krajem decembra 2020. godine Ugovor o partnerstvu na sprovođenju novog projekta "Praćenjem javne uprave ka boljem upravljanju na lokalu-PratimJA'', koji finansira Evropska unija kroz program Podrške jačanju kapaciteta civilnog društva u oblasti vladavine prava. Nosilac projekta je CEP, dok će u sprovođenju projekta učestvovati i tri partnerske organizacije - CenTriR, Ekološki centar ''Stanište'' iz Vršca i Nacionalna koalicija za decentralizaciju iz Niša. Projekat će trajati 24 meseca, tj. od decembra 2020. do decembra 2022. godine.

Opšti cilj projekta je povećanje kapaciteta, kredibiliteta i efikasnosti civilnog društva u Srbiji za, na dokazima zasnovano, praćenje i javno zagovaranje veće transparentnosti, otvorenosti i odgovornosti lokalne uprave u skladu sa zahtevima za pristupanje EU. Fokus projekta je usmeren na jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva izradom metodoloških alata, unapređenjem znanja i veština za praćenje reforme javne uprave (RJU) na lokalnom nivou, a s obzirom na to da je RJU ključan preduslov u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Pored ovoga, planirano je da 40 lokalnih OCD postanu korisnice mentorske podrške u oblasti primene sveobuhvatne metodologije i alata za praćenje reforme javne uprave zasnovane na činjenicama, koja će biti razvijena na projektu. Sam monitoring RJU biće sproveden u 17 lokalnih samouprava (12 iz centralne Srbije, 4 iz Vojvodine i Grad Beograd).

Pored ovoga, projekat će ojačati OCD mrežu/platformu za konsultacije i zagovaranje u oblasti reforme javne uprave na lokalnom nivou, te pokušati da mobilizuje građane da se i sami uključe u reformu javne uprave kroz javni nadzor i pružanje povratnih informacija o radu lokalnih uprava.

Više detalja o projektnim aktivnostima možete pogledati OVDE.