U Baču održana radionica u procesu pripreme Programa za unapređenje zapošljivosti i zapošljavanja mladih

U Baču održana radionica u procesu pripreme Programa za unapređenje zapošljivosti i zapošljavanja mladih

CenTriR je 21. i 22. oktobra održao dvodnevnu radionicu za članove opštinske Radne grupe za pripremu nacrta Programa za unapređenje zapošljivosti i zapošljavanja mladih u opštini Bač 2021-2023. Na radionici su predstavljeni nalazi situacione analize sa ciljem potpunijeg uvida u stvarno stanje o položaju mladih na tržištu rada, njihovim znanju, veštinama i kompetencijama, zatim o stanju lokalne privrede, ali i o potrebama privrednog sektora za novim zapošljavanjem u narednom periodu. Podaci za analizu su prikupljeni iz različitih izvora, od zvaničnih institucija koje vode statističke podatke u ovim oblastima (RZS, NSZ, APR, itd.), iz internih evidencija lokalne samouprave i drugih lokalnih institucija, a tokom leta je izvršeno i anketiranje lokalnog privrednog sektora, kao i mladih starosti od 15 do 30 godina.

Članovi opštinske Radne grupe su uputili niz predloga za unapređenje situacione analize, a zatim su u grupama nastavili rad na izradi SWOT analize u tri oblasti- zapošljivost mladih, zapošljavanje mladih i omladinsko preduzetništvo. Nakon  finalizacije SWOT analize, Radna grupa je pristupila prioritetizaciji problema u sve tri oblasti koje je neophodno i moguće, s obzirom na raspoložive resurse, rešavati u narednom trogodišnjem periodu. Razvijanjem stabla problema i njegovim prevođenjem u stablo ciljeva, Radna grupa je definisala 2 posebna cilja i veći broj mera unutar svakog od njih. Predlozi članova Radne grupe sa radionice su sintetizovani i uvršteni u novi nacrt Programa koji im je zatim poslat na dodatne komentare i sugestije.

U naredom periodu CenTriR će pomoći opštini Bač u izradi akcionog plana Programa kojim će biti obuhvaćene konkretne aktivnosti i projekti u okviru planiranih mera, kao i definisanje indikatora kojima će se meriti učinak postignutog implemetacijom ovog dokumenta. Usvajanje ovog dokumenta javne politike u oblasti zapošljavanja mladih u opštini Bač se očekuje krajem godine. Program se izrađuju u okviru projekta ''Podsticanje zapošljavanja mladih u dunavskom regionu južne Bačke'' koji finansira Evropska unija (EU) - IPA 2014, a sprovode ga opštine Bač i Bački Petrovac zajedno sa NVO „BIZNISNOVA“.