PUBLIKACIJE

Izveštaj o stanju lokalne uprave opština Zvezdara

Preuzmi

Priručnik za primenu metodologije za praćenje reforme javne…

Preuzmi

Izveštaj o stanju lokalne uprave Opština Bečej

Preuzmi

Izveštaj o stanju lokalne uprave Grad Subotica

Preuzmi

USPOSTAVLJANJE FUNKCIJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA-KORAK…

Preuzmi

INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA U SLUŽBI PRAĆENJA RADA LOKALNE…

Preuzmi

UČEŠĆE CIVILNOG SEKTORA U STRATEŠKOM PLANIRANJU NA LOKALNOM…

Preuzmi

KATALOG KANCELARIJA ZA LER U SRBIJI

Preuzmi

ILUSTROVANI SRPSKO-ENGLESKI TURISTIČKI REČNIK

KAKO JE PROJEKAT „UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE…

Preuzmi

LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ-EVROPSKI PUTOKAZ KA MODERNOJ SAMOUP…

Preuzmi

POLITIKA USLOVLJAVANJA EVROPSKE UNIJE

Preuzmi

ANALIZA SPROVOĐENJA OMLADINSKE POLITIKE NA LOKALNOM NIVOU U…

Preuzmi

ISTRAŽIVANJA

STUDIJA O LJUDSKIM PRAVIMA ŽENA SA INVALIDIDTETOM U BANATU

Preuzmi

PROJEKTNO SUFINANSIRANJE MEDIJA IZ BUDŽETA GRADA UŽICA 2016-…

Preuzmi

ANALIZA PRIMENE ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD…

Preuzmi

UČEŠĆE GRAĐANA U DONOŠENJU ODLUKA U BUJANOVCU, PREŠEVU I MED…

Preuzmi

MAPIRANJE KANCELARIJA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ – NA…

Preuzmi

LOKALNO AKCIONO PLANIRANJE U OBLASTI BORBE PROTIV KORUPCIJE

Preuzmi

ISTRAŽIVANJE POTREBA PREDUZETNIKA I POČETNIKA U BIZNISU IZ J…

Preuzmi

ANALIZA O SPROVOĐENJU OMLADINSKIH POLITIKA U OPŠTINAMA/GRADO…

Preuzmi