Program podrške uvođenju funkcije upravljanja opštinskom imovinom promovisan u četiri nove opštine

Program podrške uvođenju funkcije upravljanja opštinskom imovinom promovisan u četiri nove opštine

Imajući u vidu prošlogodišnji uspeh i postignute rezultate na planu sprovođenja programa podrške uvođenju funkcije upravljanja opštinskom imovinom, CenTriR je i tokom 2017. godine nastavio sa svojim aktivnostima u ovoj oblasti. Tako su tokom prve polovine februara održane prezentacije u opštinama Lajkovac, Ub, Koceljeva i Krupanj, sa ciljem predstvljanja ovog programa koji podrazumeva pružanje tehničke pomoći jedinicama lokalne samouprave u oblasti upravljanja opštinskom imovinom. Navedenim opštinama je predstavljen čitav set aktivnosti, koje je CenTriR do sada sproveo u 21 lokalnoj samoupravi, kako bi im pomogao da efikasno savladaju metodologiju popisa i upisa javne svojine i da uz pomoć instaliranog softvera formiraju elektronsku evidenciju nepokretnosti u javnoj svojini.

S obzirom da je zakonski rok za upis prava javne svojine produžen do kraja 2017. godine, CenTriR će nastaviti, da u skladu sa svojom misijom pomaže pre svega malim i nedovoljno razvijenim opštinama na planu uspostavljanja nadležnosti upravljanja opštinskom imovinom.