Priručnik za primenu metodologije za praćenje reforme javne uprave na lokalnom nivou vlasti

Priručnik za primenu metodologije za praćenje reforme javne uprave na lokalnom nivou vlasti

Priručnik za primenu metodologije za praćenje reforme javne uprave na lokalnom nivou je izrađen u okviru projekta „Praćenjem javne uprave ka boljem upravljanju na lokalu – pratim JA“, koji sprovodi Centar za ravnomerni regionalni razvoj sa partnerskim organizacijama – Centrom za evropske politike, Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju i Ekološkim centrom „Stanište“. Projekat finansiraju Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji – u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Projekat je fokusiran na jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva,  unapređenjem znanja i veština za praćenje reforme javne uprave na lokalnom nivou kroz primenu metodoloških alata koji će biti razvijeni na projektu. Upravo sa tim ciljem je i izrađen ovaj Priručnik da bi se lokalnim OCD pružile jasne instrukcije u procesu sprovođenja monitoringa javne uprave na lokalnom nivou. Sam monitoring počiva na primeni metodologije koju je razvio tim istraživača iz partnerskih organizacija, među kojima je bila i Vanesa Belkić, izvršna direktorka CenTriR-a.

Metodologija za praćenje reforme javne uprave na lokalnom nivou treba da posluži svim zainteresovanim OCD da prate i ocenjuju stanje u oblasti javne uprave u svojim lokalnim samoupravama na osnovu činjenica i stručnih analiza.  S obzirom da je sama Metodologija zasnovana na Principima javne uprave, koje je razvila organizacija SIGMA i kojima se rukovodi Evropska komisija prilikom ocenjivanja stanja u oblasti javne uprave u kontekstu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, ona može biti veoma korisna i za donosioce odluka i zaposlene u jedinicama lokalne samouprave jer se na tom nivou vlasti sprovodi preko 70% zakonodavstva EU.

Tokom dalje realizacije projekta, a na osnovu razvijene Metodologije, biće sproveden monitoring u 17 opština i gradova u Srbiji. CenTriR je zadužen za sprovođenje monitoringa javne uprave u Gradskoj opštini Zvezdara (Beograd), Gradu Subotici i Opštini Bečej.

Priručnik za primenu metodologije za praćenje reforme javne uprave na lokalnom nivou vlasti možete preuzeti OVDE.

Metodologiju za praćenje reforme javne uprave na lokalnom nivou vlasti možete preuzeti OVDE.