PREZENTACIJE O VOĐENJU EVIDENCIJE NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINA

Juče smo u opštinama Bačka Palanka i Odžaci održali prezentacije o vođenju nepokretnosti u javnoj svojini i prezentovali dobru praksu opštine Beočin. CenTriR je zajedno sa Opštinom Beočin razvijo softver za vođenje evidencije nepokretnosti u javnoj svojini kroz dva projekta sprovedena u okviru Exchange programa (faza 4 i 5), koji je finansirala Evropska unija. Pored softvera, razvili smo i metodologiju za vođenje evidencije opštinske/gradske imovine, koja je usklađena sa Uredbom o evidneciji nepokretnosti u javnoj svojini, i koja je do sada primenjena u skoro 30 opština i gradova u Srbiji.

Konstantno širimo krug lokalnih samouprava kojima pružamo ekspertsku podršku na planu pravljena baza podataka o objektima i zemljištu u javnoj svojini, a pored toga radimo i na jačanju kapaciteta lokalnih službenika zaduženih za imovinsko-pravne poslove u lokalnim upravama za ispunjavanje zakonskih obaveza na ovom planu. Tim povodom smo o našim dosadašnjim postignućima i dobroj praksi informisali zaposlene u opštinskim upravama u Bačkoj Palanci i Odžacima, kako bismo im pomogli da unaprede vođenje evidencije i upravljanje opštinskom imovinom.

 

GODIŠNJE ARHIVE