Predstavljeni nalazi istraživanja na Prvoj regionalnoj WeBER konferenciji o reformi javne uprave

Predstavljeni nalazi istraživanja na Prvoj regionalnoj WeBER konferenciji o reformi javne uprave

Prva WeBER regionalna konferencija pod nazivom „Građani na prvom mestu: Zahtevi civilnog društva za bolju upravu na Zapadnom Balkanu“ održana 25. i 26. septembra 2018. u Beogradu u organizaciji Centra za evropske politike – CEP. Centralna tema ovog dvodnevnog događaja, koji je okupio veliki broj učesnika i govornika iz regiona Zapadnog Balkana i Evropske unije, bila je uloga civilnog društva u praćenju i podržavanju reforme javne uprave u kontekstu puta regiona ka Evropskoj uniji.

Tokom drugog dana konferencije, u okviru panela koji je bio posvećen projektima praćenja reforme javne uprave od strane lokalnih organizacija civilnog društva, izvršna direktorka CenTriR-a, Vanesa Belkić, predstavila je ključne nalaze istraživanja koje smo kao korisnici WeBER granta, sproveli u oblasti upravljanja ljudskim resursima u Gornjem Milanovcu, Požegi i Užicu. Ovo je bila prilika da po drugi put javno predstavimo nalaze istraživanja o trenutnom stanju i kapacitetima pomenutih lokalnih samouprava za primenu Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave. Veliku pažnju prisutnih izazvali su, pored metodološkog okvira istraživanja, i nalazi koji se odnose na praksu zapošljavanja lokalnih službenika u poslednjih pet godina u ove tri lokalne samouprave, kao i nedovoljna zainteresovanost medija da se ovom temom ozbiljno bave na lokalu. Publikaciju "Uspostavljanje funkcije upravljanja ljudskim resursima-korak ka dobroj lokalnoj upravi", u kojoj su prezentovani nalazi istraživanja, možete preuzeti OVDE.

Prva regionalna WeBER konferencija o reformi javne uprave predstavljala je završnicu regionalnog projekta, koji je u protekle tri godine realizovala mreža istraživačkih organizacija Zapadnog Balkana TEN. CenTriR je ponosan što je imao priliku da kao jedan od 33 dobitnika WeBER granta iz čitavog regiona bude deo ovog projekta o kome nešto više možete saznati u videu na sledećem linku: https://www.youtube.com/watch?v=1fco_ucePNI