PREDSTAVLJEN NACRT LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE ROMA I ROMKINJA U GRADU LOZNICI 2019-2021

Predstavljen nacrt Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Gradu Loznici 2019-2021

Danas je u sali Omladinskog centra u Loznici održana javna rasprava o predlogu Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Gradu Loznici u periodu od 2019. do 2021. godine. Nacrt ovog dokumenta je izrađen u okviru prve komponente Programa IPA 2016 „EU podrška inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“, koji finansira Evropska unija a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština SKGO. Izvršna direktorka CenTriR-a, Vanesa Belkić,  bila je na čelu ekspertskog tima koji, je ispred SKGO-a, pružio stručnu podršku radnoj grupi za izradu nacrta LAP-a i koji je radio na izradi ovog dokumenta.

Predlog LAP-a je urađen prema metodologiji SKGO-a u širokom konsultativnom procesu u kome su učestvovale sve lokalne institucije, lokalni mehanizmi za inkluziju Roma, kao i predstavnici romskih udruženja. Takođe, nacrt dokumenta je usklađen sa Strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji u periodu od 2016 do 2025. godinepa je tako njime predviđeno da u narednom trogodišnjem periodu bude realizovano ukupno 20 mera i 66 aktivnosti u 5 oblasti značajnih za socijalno uključivanje romske zajednice- obrazovanje, stanovanje, zapošljavanje, zdravstvo i socijalna zaštita. Za realizaciju ovih mera i aktivnosti planirano je da bude potrošeno oko 30 miliona dinara, od čega će iz gradskog budžeta biti finansirano nešto malo više od 9 milona dinara, a iz ostalih izvora oko 21 milion RSD.

Lokalno koordinaciono telo za socijalno uključivanje Roma i Romkinja je na sednici održanoj 20. juna usvojilo predlog LAP-a koji je izradila radna grupa. Javni uvid u dokument je moguće izvršiti na sajtu grada Loznice, kao i na oglasnoj tabli gradske uprave do 5. jula 2019. Komentari i predlozi na nacrt dokumenta se do istog datuma mogu poslati na i-mejl: javna.rasprava@loznica.rs ili preko pisarnice Gradske uprave grada Loznice.

Predlog LAP-a za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Gradu Loznici u periodu od 2019. do 2021. godine možete preuzeti OVDE.