Predlog liste korisnika koji su odabrani za dodelu bespovratnih sredstava u vidu opreme za pokretanje posla

Predlog liste korisnika koji su odabrani za dodelu bespovratnih sredstava u vidu opreme za pokretanje posla

Komisija za izbor korisnika na projektu "Podrška održivom povratku interno raseljenih lica na Kosovo*", nakon provere verodostojnosti podnete dokumentacije i terenskih poseta kandidatima koji su prošli administrativnu proveru, donela je 10. februara 2020. godine odluku o predlogu liste korisnika koji su odabrani za dodelu bespovratnih sredstava u vidu opreme, mašina i alata za pokretanje posla u vrednosti do 2.500 evra bez PDV-a.

Predlog liste odabranih korisnika možete preuzeti OVDE.

Na predlog pomenute liste može se uložiti prigovor Кomisiji u roku od 8 dana od dana objavljivanja, na osnovu člana 15. stava 3. Pravilnika o radu Кomisije. Prigovori se izjavljuju isključivo pisanim putem na e-mail adresu prijave@asb-see.org ili poštansku adresu: ASB, Antifašističke borbe 14/8, 11070 Novi Beograd.

Nakon isteka roka za prigovore i postupanja po istim, Komisija će utvrditi KONAČNU LISTU odobrenih korisnika bespovratnih sredstava u vidu opreme, mašina i alata za pokretanje poslovanja, koja će biti objavljena na internet stranicama CenTriR-a, ASB-a i Grada Kruševca.

Javni poziv za interno raseljena lica sa Kosova* za dodelu bespovratnih sredstava u vidu opreme za pokretanje posla je bio rasian u okviru projekta „Podrška održivom povratku interno raseljenih lica na Kosovo*“, koji finansira Evropska unija, a sprovodi ga CenTriR sa partnerskom organizacijom ASB i Gradom Kruševcem.