Preliminarna i konačna lista kandidata koji su izabrani za učešće u programu obuka za rad u IKT sektoru

Preliminarna i konačna lista kandidata koji su izabrani za učešće u programu obuka za rad u IKT sektoru

Komisija za odabir korisnika, informativnih poseta, seminara za razvoj poslovanja i prakse u preduzećima u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, koju čine predstavnici CenTriR-a, ASB-a i Razvojnog biznis centra Kragujevac, 16. aprila 2019. godine donela je odluku o preliminarnoj listi kandidata/kinja koji su izabrani za učešće u programu obuka za rad u IKT sektroru.

Komisija je utvrdila da je ukupno 27 kandidata/kinja uspešno prošlo sve faze odabira koje su uključivale administrativnu proveru, testiranje i intervjue. Preliminarna lista sa imenima predloženih kandidata/kinja i obukama koje će pohađati dostupna je OVDE.

Nakon odobrenja preliminarne liste kandidata/kinja od strane Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Komisija je utvrdila konačnu listu kandidata/kinja koji su izabrani za učešće u programu obuka za rad u IKT sektoru koja je dostupna OVDE.

Program obuka za rad u IKT sektoru spovodi se u okviru projekta ''Podrška održivom povratku interno raseljenih lica na Kosovo*'' koji finansira Evropska unija.