Poziv zainteresovanim stranama za učešće u javnoj raspravi o nacrtu dokumenta javne politike u oblasti zapošljavanja mladih u Opštini Bač

Opštine Bač i Bački Petrovac su uspešno završile dvogodišnji projekat „Podsticanje zapošljavanja mladih u Dunavskom regionu južne Bačke“, koji je finansirala Evropska unija. Pored niza aktivnosti koje su imale za cilj podsticanje samozapošljavanja mladih iz ruralnih područja južne Bačke i jačanje lokalnih mehnizama podrške za zapošljavanje mladih, u okviru projekta su pripremljeni i nacrti dokumenata javne politike u ovoj oblasti. U obe opštine je trenutno u toku javna rasprava u vezi nacrta pripremljenih dokumenta.

Opštinsko veće Opštine Bač je juče uputilo građanima, udruženjima, stručnoj javnosti i drugim zainteresovanim stranama javni poziv za učešće u javnoj raspravi o nacrtu Programa unapređenja zapošljivosti i zapošljavanja mladih u Opštini Bač u periodu 2021-2023 koja će trajati do 13.01.2021. godine.

Svoje predloge, komentare i primedbe na nacrt dokumenta zainteresovane strane mogu dostaviti elektronskom poštom na adresu jelena.kovacevic@bac.rs ili redovnom poštom na sledeću adresu: Opštinska uprava Bač, Odeljenje za privredu, poljoprivredu i lokalni ekonomski razvoj (n/r Jelena Kovačević), Trg dr Zorana Đinđića 2, Bač. Takođe, nacrt Programa će biti predstavljen javnosti na okruglom stolu koji će biti održan u utorak, 29.12.2020. sa početkom u 11 časova u svečanoj sali opštinske uprave Bač, sa ciljem sakupljanja komentara i predloga za njegovu izmenu i dopunu.

CenTriR je poslednjih 6 meseci pružao stručnu podršku radnim grupama koje su imenovale opštinske uprave u ovim opštinama za izradu nacrta Programa kako bi on bio usklađen sa metodologijom propisanom Zakonom o planskim sistemu i pratećom Uredbom. Pre pokretanja procesa strateškog planiranja CenTriR je uradio i ex-post analizu efekata prethodnog strateškog okvira na lokalnom nivou koji se odnosio na rešavanje problema zapošljavanja mladih, a koja je dostupna OVDE.

Nacrt Programa unapređenja zapošljivosti i zapošljavanja mladih u Opštini Bač u periodu 2021-2023 možete pogledati OVDE.

GODIŠNJE ARHIVE