POZIV NA JAVNU RASPRAVU O LOKALNIM MEDIJSKIM TEMAMA KOJE ĆE BITI SUFINANSIRANE IZ GRADSKOG BUDŽETA

Poziv na javnu raspravu o lokalnim medijskim temama koje će biti sufinansirane iz gradskog budžeta

Poštovani građani i građanke Valjeva,

pozivamo Vas na javnu raspravu o prikupljenim predlozima lokalnih medijskih tema od javnog interesa koje treba da budu sufinansirane sredstvima gradskog budžeta u naredne dve godine 2018-2019. Javna rasprava biće održana u četvrtak, 21. decembra 2017. godine u Skupštinskoj sali Gradske uprave Valjevo sa početkom u 13 časova.

U okviru projekta ʺInformisan građanin=aktivan građaninʺ, koji Centar za ravnomerni regionalni razvoj sprovodi u Valjevu, u toku je sprovođenje javnih konsultacija sa zainteresovanim stranama sa ciljem definisanja lokalnih medijskih tema koje su od najvećeg značaja za građane Valjeva i koje bi kroz medijske konkurse trebalo da budu sufinansirane iz gradskog budžeta. Do sada su predlozi o ovim temama sakupljani na različite načine: na fokus grupama sa predstavnicima javnog, civilnog i privatnog sektora, kao i kroz on-line i terensko anketiranje građana. Javna rasprava će biti prilika da se široj javnosti predstave sumirani rezultati, odnosno predlozi medijskih tema koji su do sada prikupljeni i da se o njima prodiskutuje, kao i da se sakupe dodatni komentari i predlozi građana.

Prijave na javnu raspravu se mogu vršiti na e-mail: danijela.jovic@centrir.org

Projekat „Informisan građanin=aktivan građanin“ se realizuje u okviru programa podrške: „Kaži/traži šta te zanima“ koji izvode Balkanska istraživačka mreža, Nezavisno udruženje novinara Srbije i Slavko Ćuruvija fondacija, u okviru projekta „Javni novac za javni interes“ koji finansira Evropska unija.