Portfolio Category: Aktuelni

Period realizacije: jul-novembar 2019

Period realizacije: jul – novembar 2019 Naručilac: Udruženje ''Siguran život'' Opovo O projektu i angažmanu CenTriR-a: Projekat ''Ostvarivanje ljudskih prava na socijalnu inkluziju i jednake mogućnosti za povratak dostojanstva osoba sa invaliditetom'' realizuje udruženje ''Siguran život'' iz Opova u partnerstvu sa lokalnim organizacijama civilnog društva posvećenim unapređenju prava osoba sa invaliditetom: UPIK iz Opova, Udruženjem paraplegičara…
Više

Period realizacije:januar 2019-mart 2020

Partneri: Opština Beočin i Opština Šid IPA: Exchange 5 program Donator: Evropska unija O projektu: Opšti cilj projekta je podsticanje lokalnog ekonomskog razvoja i unapređenje pružanja javnih usluga građanima i biznis sektoru uspostavljanjem efikasnijeg upravljanja opštinskom imovinom. Projekat je nastavak istoimenog projekta implementiranog kroz program EU Exchange 4, tokom koga su Beočin i Šid značajno…
Više

Period realizacije: jul 2018-jun 2020

Projekat: Podrška održivom povratku interno raseljenih lica na Kosovo* Period realizacije:  24 meseca (jul 2018–jun 2020) Donator: Evropska unija Projekat sprovodi konzorcijum koji čine: Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Centar za ravnomerni regionalni razvoj (CenTriR) Grad Kruševac O projektu:   Ciljevi projekta se odnose na unapređenje zapošljivosti mladih interno raseljenih lica koji su u procesu povratka na Kosovo* u…
Više

Period realizacije: 2014– u toku

Naziv: Program podrške uvođenju funkcije upravljanja opštinskom imovinom Period realizacije: 2014– u toku O programu: Cilj programa je pružanje tehničke podrške malim i nedovoljno razvijenim opštinama za uvođenje funkcije upravljanja opštinskom imovinom sa ciljem njihovog bržeg lokalnog ekonomskog razvoja i povećanja budžetskih prihoda. Program podrazumeva pružanje stručne pomoći jedinicama lokalne samouprave u vezi sa: popisom…
Više