Period realizacije sept 2017-april 2018

Naziv: Informisan građanin=aktivan građanin

Period realizacije: septembar 2017–februar 2018

Donator: Projekat se realizuje u okviru programa podrške: „Kaži/traži šta te zanima“ koji izvode Nezavisno udruženje novinara Srbije, Balkanska istraživačka mreža i Slavko Ćuruvija fondacija, u okviru projekta „Javni novac za javni interes“ koji finansira Evropska unija.

O projektu:

Opšti cilj projekta je doprinos transparentnijem i efektivnijem sufinansiranju medijskih projekata iz budžeta Grada Valjeva uključivanjem civilnog društva u definisanje i praćenje javnog interesa u medijskim sadržajima koji su plaćeni novcem poreskih obveznika.

Tokom 6 meseci realizacije projekta biće sproveden veći broj aktivnosti među kojima su najznačajnije:

  • Pokretanje pilot inicijative za uspostavljanje mehanizma za utvrđivanje javnog interesa u javnom informisanju na teritoriji Grada Valjeva;
  • Sprovođenje javnih konsultacija sa zainteresovanim stranama o utvrđivanju lokalnih tema od javnog interesa u oblasti javnog informisanja;
  • Izrada predloga odluke o medijskim temama od lokalnog javnog interesa u periodu 2018-2019 koje će biti finansirane iz budžeta Grada Valjeva i pokretanje inicijative za usvajanje odluke od strane gradske uprave;
  • Osnaživanje kapaciteta lokalnih službenika za sprovođenje monitoringa i evaluacije godišnjeg konkursnog ciklusa za sufinansiranje medijskih projekata;
  • Jačanje kapaciteta medija dobitnika sredstava na konkursu u 2017. godini za pripremu narativnih i programskih izveštaja o sprovođenju nagrađenih medijskih projekata;
  • Javno objavljivanje izveštaja o realizaciji medijskih projekata realizovanih u 2017. godini.

Komentari su isključeni.