Period realizacije: jun-oktobar 2019

Period realizacije: jun – oktobar 2019

Naručilac: Opština Bogatić

O projektu i angažmanu CenTriR-a: 

Projekat ’’Efikasno upravljanje javnom imovinom-iskorak ka bržem razvoju naših lokalnih samouprava’’ realizuje opština Bogatić i partneri - opština Vladimirci i opština Mali Zvornik. Navedeni projekat finansira Evropska unija u okviru programa Exchange 5 koji sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionim partnerom.  Projektne aktivnosti obuhvataju jačanje ljudskih i organizacionih kapaciteta obuhvaćenih opština za upravljanje imovinom, unapređenje tehničkih kapaciteta opštinskih uprava nabavkom neophodne računarske i softverske opreme za upravljanje javnom svojinom, kao i popis i formiranje evidencije opštinske imovine. Pored ovoga, projektom je planiran upis podataka o opštinskoj imovini u Centralni registar Republičke direkcije za imovinu i izrada projektno-tehničke dokumentacije za ozakonjenje nelegalno izrađenih objekata. 

CenTriR je na tenderu izabran za pripremu i sprovođenje dve obuke za lokalne službenike i popisivače iz Bogatića, Vladimiraca i Malog Zvornika u oblasti upravljanja javnom svojinom. Prva obuka se odnosi na sprovođenje popisa i kreiranje evidencije objekata u javnoj svojini JLS, dok druga podrazumeva sprovođenje popisa i kreiranje evidencije zemljišta u javnoj svojini JLS. 

Komentari su isključeni.