Period realizacije: jul-novembar 2019

Period realizacije: jul – novembar 2019

Naručilac: Udruženje ''Siguran život'' Opovo

O projektu i angažmanu CenTriR-a:

Projekat ''Ostvarivanje ljudskih prava na socijalnu inkluziju i jednake mogućnosti za povratak dostojanstva osoba sa invaliditetom'' realizuje udruženje ''Siguran život'' iz Opova u partnerstvu sa lokalnim organizacijama civilnog društva posvećenim unapređenju prava osoba sa invaliditetom: UPIK iz Opova, Udruženjem paraplegičara i kvadriplegičara južnog Banata iz Pančeva, SHUPIK PARAKVAD VŠ iz Vršca i Udruženjem paraplegičara Banata iz Zrenjanina. Projekat finansira Evropska unija u okviru EIDHR programa (European Instrument for Democracy and Human Rights), a sprovodi se u Opovu, Zrenjaninu, Vršcu i Pančevu. Obuhvata različite aktivnosti podrške udruženjima osoba sa invaliditetom i pojedincima, uključujuči: posete školama u ciljanim gradovima, javne debate sa građanima, postavljanje prilagođene mini-teretane u Barandi, izradu specifične brošure sa najčešćim pitanjima i dilemama OSI, kao i pokretanje incijativa za unapređenje položaja ciljne grupe.

CenTriR je na tenderu izabran za sprovođenje kvalitativnog istraživanja i izradu izveštaja o ljudskim pravima žena sa invaliditetom u opštinama i gradovima obuhvaćenim projektom. Istraživanje će obuhvatiti analizu postojećeg strateškog okvira i lokalnih mehanizama, kao i problema i prepreka sa kojima se žene sa invaliditetom susreću kada je u pitanju ostvarivanje njihovih prava u ključnim oblastima značajnim za ostvarivanje normalnog života u lokalnoj zajednici: obrazovanje, zdravstvo i socijalna zaštita, zaposlenost, porodični život (sa posebnim akcentom na nasilje u porodici), pristup kulturnim, sportskim i drugim sadržajima. Ključni nalazi i preporuke biće predstavljeni u završnom izvještaju/studiji , kako bi se lokalne partnerske organizacije mogle argumentirano zalagati za uspostavljanje novih i unapređenje postojećih lokalnih mehanizama brige i socijalne zaštite za ovu ciljnu grupu.


♦ Studiju o ljudskim pravima žena sa invaliditetom u Banatu možete preuzeti OVDE 


 

Komentari su isključeni.