Period realizacije: jul 2018-sept 2020

Projekat: Podrška održivom povratku interno raseljenih lica na Kosovo*

Period realizacije:  27 meseci (jul 2018–septembar 2020)

Donator: Evropska unija

Projekat sprovodi konzorcijum koji čine:
Arbeiter-Samariter-Bund (ASB)
Centar za ravnomerni regionalni razvoj (CenTriR)
Grad Kruševac

O projektu:  

Ciljevi projekta se odnose na unapređenje zapošljivosti mladih interno raseljenih lica koji su u procesu povratka na Kosovo* u sektoru informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT sektor), s jedne strane, kao i na aktivno uključivanje povratnika u raspoložive državne i donatorske programe samozapošljavanja i razvoja preduzetništva, s druge strane. Konzorcijum, predvođen nemačkom organizacijom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Srbija, će projektne aktivnosti sprovoditi u 10 lokalnih samouprava: Kruševac, Aranđelovac, Kragujevac, Trstenik, Vrnjačka Banja, Kraljevo, Raška, Čačak, Bujanovac i Vranje.

Projekat će direktno podržati ekonomsko osnaživanje najmanje 110 interno raseljenih lica (90 interno raseljenih lica iz opšte populacije i 20 mladih interno raseljenih lica) koji su u procesu povratka na Kosovo*, dok će dodatnih 30 povratničkih porodica zahvaljujući ovom projektu dobiti pomoć u vidu raspodele paketa pomoći za povratak i organizaciju transporta.

Glavne aktivnosti na projektu:

  • Sprovođenje kampanje o mogućnostima za ekonomsko osnaživanje interno raseljenih lica u procesu održivog povratka na Kosovo*
  • Sprovođenje programa podrške zapošljavanju mladih interno raseljenih lica u sektoru informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT sektor)
  • Implementacija programa profesionalne podrške interno raseljenim licima za učešće u dostupnim programima za samozapošljavanje i razvoj preduzetništva.

*Ova oznaka ne prejudicira stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom 1244/99 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i mišljenjem Međunarodnog suda pravde (MSP) o proglašenju nezavisnosti Kosova.


Prezentaciju o projektnim rezultatima možete pogledati OVDE.

Komentari su isključeni.