Početak podrške strateškom planiranju i izradi LAP-ova za inkluziju Roma

U četvrtak, 25. januara 2024. održali smo uvodni sastanak sa članovima Radne grupe za reviziju LAP-a za socijalno uključivanja Roma i Romkinja u opštini Vrnjačka Banja 2023-2025. Time smo započeli višemesečnu podršku koju ćemo pružati ovoj opštini na planu strateškog planiranja i revizije postojećeg planskog dokumenta u oblasti inkluzije Roma.

Na sastanku smo predstavili Metodologiju za izradu lokalnog akcionog plana za inkluziju Roma koju je izradila Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), kao i faze izrade dokumenta,  značaj participacije i konsultacija u procesu planiranja, te dogovorili plan aktivnosti u narednom periodu. Prva faza podrazumeva izradu analize stanja u 8 oblasti socijalnog uključivanja Roma koje su obuhvaćene nacionalnom Strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2022 – 2030.

CenTriR će do kraja godine pružati podršku strateškom planiranju i procesu izrade/revizije lokalnih akcionih planova za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u 6 lokalnih samouprava u Srbiji: Čačak, Vrnjačka Banja, Požega, Kikinda, Kanjiža i Sečanj. Podrška se pruža u okviru projekta „Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanja na lokalnom nivou“ koji finansira Evropska unija, a sprovodi Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i SKGO. Ugovorno telo projekta je Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije.

GODIŠNJE ARHIVE