OJAČANI KAPACITETI GRADA ČAČKA ZA VOĐENJE EVIDENCIJE IMOVINE U JAVNOJ SVOJINI

Ojačani kapaciteti grada Čačka za vođenje evidencije imovine u javnoj svojini

CenTriR je u petak, 30. aprila 2018. održao obuku o vođenju posebne evidencije nepokretnosti u javnoj svojini lokalne samouprave za zaposlene u gradskoj upravi Grada Čačak. Lokalna samouprava je započela popis imovine u javnoj svojini i do sada je upisala javnu svojinu na 3525 od ukupno 6043 nepokretnosti na kojima je Grad Čačak imao pravo korišćenja na državnoj imovini. Uz našu podršku formirana je elektronska evidencija gradske imovine, koja predstavlja ključni preduslov za savremeno upravljanje javnom imovinom, sa ciljem da lokalna samouprava u budućnosti ostvaruje veće prihode od raspolaganja javnom imovinom.

Na obuci su članovi radnog tima za popis imovine, pored korišćenja i ažuriranja baze podataka, obučeni i za sprovođenje terenskog popisa objekta visokogradnje kako bi se postojeća evidnecija nepokretnosti, preuzeta od Republičkog geodetskog zavoda, proverila i dopunila podacima sakupljenim na terenu. Ovaj važan posao je naredni korak gradske uprave kako bi se baza podataka ažurirala i izvršila procena tržišne vrednosti objekata u javnoj svojini Grada Čačka.

Među više od 25 lokalnih samouprava iz Srbije sa kojima je CenTriR do sada sarađivao, kroz Program podrške uspostavljanju funkcije upravljanja javnom imovinom, Čačak je prvi grad i najveća lokalna samouprava koja je zahvaljujući našoj podršci ojačala svoje kapacitete u ovoj oblasti. Tim CenTriR-a je ponosan na činjenicu da je aplikativni softver za vođenje evidencije nepokretnosti u javnoj svojini JLS, koji smo razvili pre nekoliko godina, pored malih opštinskih uprava našao svoju primenu i u jednoj gradskoj upravi.