ODRŽANI UVODNI SASTANCI SA OPŠTINSKIM RADNIM GRUPAMA ZA IZRADU LAP-ova ZA INKLUZIJU ROMA

Tokom februara i marta obišli smo ukupno 6 lokalnih samouprava i održali uvodne sastanke sa članovima opštinskih radnih grupa koje će u narednom periodu raditi na reviziji postojećeg ili izradi novog Lokalnog akcionog plana za inkluziju Roma. Time smo započeli višemesečnu tehničku podršku koju ćemo pružati opštinama Vrnjačka Banja, Kanjiža, Sečanj i Požega, kao i gradovima Čačak i Kikinda na planu strateškog planiranja u oblasti socijalnog uključivanja Roma i Romkinja.

Na uvodnim sastancima smo predstavili Metodologiju za izradu lokalnog akcionog plana za inkluziju Roma, koju je izradila Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), faze strateškog planiranja, značaj participacije i konsultacija u procesu planiranja, te dogovorili plan aktivnosti u narednom periodu. Prva faza podrazumeva izradu analize stanja u 7 oblasti socijalnog uključivanja koje su obuhvaćene nacionalnom Strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2022 – 2030.

Podrška se pruža u okviru projekta „Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanja na lokalnom nivou“ koji finansira Evropska unija, a sprovodi Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i SKGO. Ugovorno telo projekta je Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije.

 

GODIŠNJE ARHIVE