Održani uvodni sastanci sa lokalnim poverenicima za izbegla i raseljena lica

Održani uvodni sastanci sa lokalnim poverenicima za izbegla i raseljena lica

CenTriR je, zajedno sa partnerskom organizacijom ASB, u drugoj polovini jula posetio 10 lokalnih samouprava u kojima će sprovoditi aktivnosti na projektu „Podrška održivom povratku interno raseljenih lica na Kosovo*“, koji finansira Evropska unija. Tom prilikom je projektni tim informisao opštinsko/gradsko rukovodstvo i lokalne poverenike za izbegla i raseljena lica o projektnim ciljevima, aktivnostima i benefitima koje IRL registrovana na njihovoj teritoriji mogu očekivati od realizacije projekta.

Prema zvaničnim podacima u lokalnim samoupravama obuhvaćenim projektom –Kruševcu, Aranđelovcu, Kragujevcu, Trsteniku, Vrnjačkoj Banji, Kraljevu, Raškoj, Čačku, Bujanovcu i Vranju, živi više od 60.000 IRL. Raseljenima sa Kosova* koji su u procesu povratka ili su zainteresovani za povratak će naredne dve godine kroz naš projekat stajati na raspolaganju više vidova pomoći i podrške: od dodele paketa koji sadrže pokućstvo (nameštaj i belu tehniku) za opremanje kuća/stanova i transporta ličnih stvari na Kosovo*, preko obuke, mentorske podrške i start-up grantova za započinjanje privatnog posla, pa do sprovođenja sertifikovanih programerskih kurseva za mlade IRL i prakse u IT kompanijama sa ciljem njihove lakše zapošljivosti.

Planirano je da od septembra započne održavanje javnih prezentacija namenjenih upravo potencijalnim projektnim korisnicima iz pomenutih lokalnih samouprava, na kojima će direktna ciljna grupa biti upoznata sa projektom i raspoloživim programima podrške njihovom održivom povratku na Kosovo*.