ODRŽANE RADIONICE ZA IZRADU SWOT ANALIZE U VRNJAČKOJ BANJI I SEČNJU

U aprilu smo održali dve radionice u Vrnjačkoj Banji i Sečnju za izradu SWOT analize namenjene članovima opštinskih radnih grupa za izradu Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja. Cilj radionica je bila finalizacija situacione analize koja je u ovim opštinama sprovedena u prethodnom periodu u 7 prioritetnih oblasti: obrazovanje, stanovanje, zapošljavanje, zdravstvena zaštita, socijalna zaštita, borba protiv ciganizma i diskriminacije, participacija. Analiza stanja treba da pomogne opštinama da u narednom periodu efikasnije planiraju ciljeve i strateške mere u svakoj od ovih oblasti.

U narednom periodu se očekuje sprovođenje još četiri SWOT radionice u preostalim opštinama i gradovima – Kanjiža, Čačak, Kikinda i Požega u kojima pružamo tehničku podršku za strateško planiranje u oblasti inkluzije Roma.

Podrška se pruža u okviru projekta „Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanja na lokalnom nivou“ koji finansira Evropska unija, a sprovodi Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i SKGO. Ugovorno telo projekta je Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije.

GODIŠNJE ARHIVE