ODRŽANA UVODNA RADIONICA SA PARTNERSKIM ORGANIZACIJAMA

Održana uvodna radionica sa partnerskim organizacijama

CenTriR je juče prisustvovao uvodnoj radionici za članove projektnog tima, organizovanoj u okviru projekta „Praćenjem javne uprave ka boljem upravljanju na lokalu-PratimJA“, na kojoj su razmotreni i dogovoreni prvi koraci na planu njegove realizacije. Projekat sprovodimo u saradnji sa Centrom za evropske politike kao koordinatorom projekta i još dve partnerske organizacije- Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju i Ekološkim centrom „Stanište“, a uz finansijsku podršku Evropske unije.

Na uvodnoj radionici razmotren je akcioni plan projekta tokom prve godine njegove implementacije, zatim podela zaduženja i odgovornosti članova projektnog tima, kao i procedure i alatke za internu komunikaciju unutar  projektnog tima. Takođe, učesnici su upoznati sa metodološkim okvirom i planom istraživanja u oblasti praćenja reforme javne uprave na lokalnom nivou koje će biti realizovano u 17 opština i gradova u Srbiji, kao i sa procedurama vidljivosti projektnih aktivnosti i komunukacije sa ciljnim grupama i zainteresovanim stranama. Poseban segment uvodne radionice bio je posvećen  procedurama za narativno i finansijsko izveštavanje, vođenje projektne arhive te korišćenje monitoring platforme za praćenje realizacije projektnih aktivnosti i rezultata.