ODRŽANA RADIONICA ZA ČLANOVE OPŠTINSKE RADNE GRUPE IZ BAČKOG PETROVCA U AKTUELNOM PROCESU STRATEŠKOG PLANIRANJA

Održana radionica za članove opštinske Radne grupe iz Bačkog Petrovca u aktuelnom procesu strateškog planiranja

Početkom sedmice CenTriR je održao dvodnevnu radionicu za članove opštinske Radne grupe za pripremu nacrta Programa za unapređenje zapošljivosti i zapošljavanja mladih u opštini Bački Petrovac 2021-2023. Radionici je prethodio višemesečni rad na sakupljanju podataka za potrebe izrade analize stanja, te je ovo bila prilika da se predstave i dodatno analiziraju nalazi situacione analize sa ciljem potpunijeg uvida u stvarno stanje položaja mladih na lokalnom tržištu rada, njihovim kompetencijama u odnosu na zahteve tržišta, zatim o stanju lokalne privrede, ali i o potrebama privrednog sektora za novim zapošljavanjem u narednom periodu. Podaci za analizu stanja su prikupljeni iz različitih izvora, od zvaničnih institucija koje vode statistiku u ovim oblastima (RZS, NSZ, APR, itd.), zatim iz internih evidencija lokalnih institucija i organa, a tokom leta je sprovedeno i anketiranje lokalnog privrednog sektora i mladih starosti od 15 do 30 godina.

Učesnici su uputili niz predloga za unapređenje situacione analize, a zatim su u grupama nastavili rad na izradi SWOT analize u dve oblasti- zapošljivost i zapošljavanje mladih i omladinsko preduzetništvo. Nakon  finalizacije SWOT analize, Radna grupa je pristupila prioritetizaciji problema koje je neophodno i moguće, s obzirom na raspoložive resurse, rešavati u narednom trogodišnjem periodu. Razvijanjem stabla problema i njegovim prevođenjem u stablo ciljeva, Radna grupa je definisala 2 posebna cilja i veći broj mera unutar svakog od njih.

Izrada nacrta pomenutog Programa biće intezivirana u narednim mesec dana, a isti bi trebalo da bude usvojen krajem godine. Program se izrađuju u okviru projekta ''Podsticanje zapošljavanja mladih u dunavskom regionu južne Bačke'' koji finansira Evropska unija (EU) - IPA 2014, a sprovode ga opštine Bač i Bački Petrovac zajedno sa NVO „BIZNISNOVA“.