Održana radionica o narativnom i finansijskom izveštavanju na medijskim projektima

Održana radionica o narativnom i finansijskom izveštavanju na medijskim projektima

Juče je u maloj sali Gradske uprave Valjevo održana radionica o narativnom i finansijskom izveštavanju za dobitnike sredstava na konkursima za sprovođenje medijskih projekata na teritoriji grada Valjeva. Izveštaji o sprovedenim medijskim projektima predstavljaju osnovu za izradu godišnjeg izveštaja lokalne samouprave o sprovedenom medijskom konkursu, odnosno za izradu analize kvaliteta podržanih projekata koja treba da omogući objektivni uvid u opravdanost trošenja javnog novca u lokalnom javnom informisanju, kao i preporuke za unapređenje narednog konkursnog ciklusa. Imajući ovo na umu, od posebnog je značaja podići kapacitete lokalnih medija kao korisnika javnih sredstava da, sa jedne strane, razumeju svrhu projektnog izveštavanja kao ugovorne obaveze, odnosno da, sa druge strane, budu upoznati za procedurama narativnog i finansijskog izveštavanja u skladu sa važećom regulativom u ovoj oblasti.

Kao osnova za pripremu radionice poslužila je analiza narativnih i finansijskih izveštaja koji su o realizaciji nagrađenih medijskih projekata dostavljeni Gradskoj upravi Valjeva tokom 2016. i 2017. godine. Moderatori su sa učesnicima podelili svoje decenijsko iskustvo u oblasti projektnog izveštavanja na različitim programima i projektima, a potom na konkretnim primerima sa učesnicima radionice radili na popunjavanju Obrasca 2, koji je za ovu svrhu propisalo nadležno Ministarstvo. Izuzetno veliko interesovanje i motivisanost, kao i veliki broj pitanja učesnika dobar je pokazatelj da je ovo jedna od tema kojoj nadalje treba posvetiti posebnu pažnju u nastojanjima da zaživi proces monitoringa i evaluacije trošenja javnih sredstava u oblasti javnog informisanja.

CenTriR će tokom marta organizovati i radionicu za lokalne službenike u Valjevu o sprovođenju monitoringa i evaluaciji godišnjeg konkursnog ciklusa za sufinansiranje medijskih projekata, kako bi osnažili njihove kapacitete u ovoj oblasti.

Radionice su deo završnih aktivnosti na projektu ’’Informisan građanin=aktivan građanin’’, koji implementira CenTriR. Projekat se realizuje u okviru programa podrške: „Kaži/traži šta te zanima“ koji izvode Nezavisno udruženje novinara Srbije, Balkanska istraživačka mreža i Slavko Ćuruvija fondacija, u okviru projekta „Javni novac za javni interes“ koji finansira Evropska unija.