Održana obuka o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja koje nastaju u radu RRA Zlatibor

Imajući u vidu da Regionalna razvojna agencija Zlatibor ima status organa javne vlasti na koji se primenjuju odredbe Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (ZSPIJZ), CenTriR i FORCA su juče održali obuku za zaposlene u ovoj agenciji o merama za unapređenje transparentnosti njenog rada.

Obuci je prisustvovalo petoro zaposlenih, koji su upoznati sa zakonskim obavezama koje se odnose na postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, a koje im mogu uputiti građani, privatni sektor, mediji, drugi organi javne vlasti itd. Važan segment obuke je bio posvećen značaju ostvarivanja prava na pristup informacijama od javnog značaja u situacijama kada netransparentan rad lokalne samouprave i lokalnih institucija direktno može škoditi daljem razvoju privatnog sektora i privlačenju investicija.

Obuka je organizovana kao jedna od završnih aktivnosti na projektu ’’Transparentnost-ključna odlika Dobre lokalne samoUprave’’ koji finansira Fondacija za otvoreno društvo, Srbija.

GODIŠNJE ARHIVE