ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O PREDLOGU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE ROMA I ROMKINJA U GO MLADENOVAC 2019-2021

Održana javna rasprava o predlogu LAP-a za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u GO Mladenovac 2019-2021

Danas je u velikoj sali gradske opštine Mladenovac održana javna rasprava povodom predloga Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u GO Mladenovac u periodu od 2019. do 2021. godine. Nacrt ovog dokumenta je izrađen u okviru prve komponente  Programa IPA 2016 „EU podrška inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština SKGO. Izvršna direktorka CenTriR-a, Vanesa Belkić, je bila na čelu ekspertskog tima koji, je ispred SKGO-a, pružio stručnu podršku radnoj grupi za izradu nacrta LAP-a i radio na izradi ovog dokumenta.

Predlog LAP-a je urađen prema metodologiji SKGO-a u širokom konsultativnom procesu u kome su učestvovale sve lokalne institucije, lokalni mehanizmi za inkluziju Roma, predstavnici romskih udruženja, kao i predstavnici svih romskih naselja sa teritorije Mladenovca. Takođe, nacrt dokumenta je usklađen sa Strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji u periodu od 2016 do 2025. godine, te je njime predviđeno da u narednom trogodišnjem periodu bude realizovano ukupno 19 mera i 71 aktivnost u 5 oblasti značajnih za socijalno uključivanje romske zajednice- obrazovanje, stanovanje, zapošljavanje, zdravstvo i socijalna zaštita. Za realizaciju ovih mera i aktivnosti biće potrošeno 56.686.000,00 dinara od čega će iz budžeta GO Mladenovac biti finansirano 37.191.500,00 dinara, a iz ostalih izvora nešto malo više od 19.000.000,00 dinara.

Lokalno koordinaciono telo za socijalno uključivanje Roma i Romkinja je na sednici održanoj 5. juna usvojilo predlog LAP-a koji je izradila radna grupa. Javni uvid u dokument je moguće izvršiti na sajtu gradske opštine Mladenovac, kao i na oglasnoj tabli uprave GO Mladenovac do 14. juna 2019. Komentari i predlozi na nacrt dokumenta se do istog datuma mogu poslati na i-mejl: svasic@mladenovac.rs

Predlog LAP-a za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u GO Mladenovac u periodu od 2019. do 2021. godine možete preuzeti OVDE.