Održana javna rasprava o lokalnim medijskim temama od javnog interesa u Valjevu

Juče je u Gradskoj upravi Valjeva održana javna rasprava na kojoj su široj javnosti predstavljeni rezultati javnih konsultacija sprovedenih u ovom gradu, a koje su imale za cilj uključivanje javnosti u definisanje medijskih tema od lokalnog  javnog interesa. CenTriR već nekoliko meseci, kroz projekat „Informisan građanin=aktivan građanin“, čini napore sa ciljem da se na narednim gradskim konkursima za sufinansiranje medijskih projekata izdvajaju sredstva za one lokalne teme koje su zaista od najvećeg interesa za svakodnevni život Valjevaca.

Tokom trajanja javnih konsultacija anketirano je 238 građana i građanki Valjeva, dok je na fokus grupnim diskusijama učestvovalo više od 20 predstavnika različitih sektora (obrazovanje, zdravstvo, socijalna zaštita, civilni sektor, komunlane delatnosti, sport, kultura, mladi i zaštita životne sredine). Ispitanici su istakli da se o dešavanjima u svom gradu najviše informišu preko lokalnih Internet portala, društvenih mreža i lokalnih TV stanica, kao i to da se lokalni mediji najčešće bave sledećim temama: praćenjem rada organa lokalne samouprave, politikom i stranačkim aktivnostima, servisnim informacijama, kulturom i sportom. Građani su prosečno ocenili slabom trojkom (2,6 na skali od 1-5) trenutni kvalitet medijskog sadržaja koji pružaju lokalni medji, ističući brojne zamerke na njihov rad. Među njima se nalaze neobjektivnost i pristrasnost u izveštavanju, kao i nedostatak raznolikosti sadržaja koji se uglavnom svodi na prosto šerovanje i objavljivanje jednog te istog članka/izveštaja koji je objavio neki lokalni medij. Takođe, nedostaju i različite forme izveštavanja, poput debata, reportaža i istraživačkih/analitičkih tekstova, odnosno lokalni mediji sve češće liče i rade po modelu PR agencija u svrhu promocije određenih događaja ili subjekata.

Kada je reč o predlozima medijskih tema koje ispitanci smatraju posebno značajnim, te o njima treba da izveštavaju lokalni mediji plaćeni novcem građana, dominiraju teme iz zaštite životne sredine (aerozagađenje, upravljanje komunalnim otpadom, podizanje svesti građana o zaštiti životne sredine i razvoj ekoturizma u klisuri reke Gradac), ekonomije (zapošljavanje, razvoj preduzetništva i nove investicije) i omladinske politike (unapređenje položaja mladih, pogotovo mladih sa sela).

CenTriR će na osnovu predloga sakupljenih tokom javnih konsultacija uputiti predlog odluke o lokalnim medijskim temama od javnog interesa na usvajanje Gradskom veću Valjeva, u nadi da će se one zaista i naći u konkursima za medijske projekte 2018. i 2019. godine.

Projekat „Informisan građanin=aktivan građanin“ se realizuje u okviru programa podrške: „Kaži/traži šta te zanima“ koji izvode Balkanska istraživačka mreža, Nezavisno udruženje novinara Srbije i Slavko Ćuruvija fondacija, u okviru projekta „Javni novac za javni interes“ koji finansira Evropska unija.

Power Point prezentaciju koja je predstavljena na javnoj raspravi možete preuzeti OVDE

 

GODIŠNJE ARHIVE