ODRŽAN TRENING ZA UTVRĐIVANJE VREDNOSTI OPŠTINSKE IMOVINE I MASOVNI UPIS PODATAKA U REGISTAR JEDINSTVENE EVIDENCIJE NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI

Prošle sedmice je održan drugi trening za članove opštinskih radnih timova za popis opštinske  imovine u Beočinu i Šidu na kome su učesnici upoznati sa važećim propisima i metodologijama za utvrđivanje vrednosti opštinske imovine, kao i sa postupkom masovne migracije podataka iz opštinske evidencije u Registar jedinstvene evidnecije nepokretnosti u javnoj svojini koji vodi Republička direkcija za imovinu (RDI). Obuka je deo edukativnih aktivnosti koje imaju za cilj jačanje kapaciteta lokalnih službenika za upravljanje opštinskom imovinom na zajedničkom projektu „Imovina lokalne samouprave-važna karika lokalnog ekonomskog razvoja Faza II“ koji se sprovodi u okviru Programa Exchange 5. Ovaj program finansira Evropska unija iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi ga Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme je Ministarstvo finansija, odnosno Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU).

Trening je tematski bio podeljen na dve značajne teme koje predstavljaju uvod u dalju implemetaciju projektih aktivnosti. Zaposleni u opštinskim odeljenjima za budžet i finansije i odsecima za upravljanje i vođenje evidencije opštinske imovine upoznati su sa osnovnim pojmovima, važećim propisima, međunarodnim standardima i trenutnim stanjem u Srbiji kada je reč o proceni vrednosti opštinske imovine i knjiženju te vrednosti u pomoćnim knjigama osnovnih sredstava budžeta opštine. Potom su na posebnim sesijama učestvovali na radionicama u vezi sa amortizacijom nabavne vrednosti nepokretnosti, utvrđivanjem knjigovodstvene vrednosti građevinskih parcela u javnoj svojini i upodobljavanjem evidencija koje vode lokalni službenici zaduženi za imovinu i oni drugi zaduženi za budžet i finansije. Paralelno sa ovim su tekle odvojene sesije na kojima su službenici zaduženi za vođenje evidencije imovine i opštinski IT administratori upoznati sa osnovnim funkcionalnostima veb aplikacije-Registar jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini, kao i sa postupkom masovnog upisa podataka iz opštinskih evidеncija u ovaj Registar.

Obuka je završena podelom zadataka i odgovornosti između članova projektnog tima u vezi sa narednim projektnim aktivnostima- raspisivanjem tendera za procenu tržišne vrednosti 200 nepokretnosti u javnoj svojini ovih opština, formiranjem opštinskih komisija i utvrđivanjem knjigovodstvene evidencije 500 građevinskih parcela, kao i unošenjem tih vrednosti u knjige budžeta.

 

GODIŠNJE ARHIVE