Održan sastanak sa korisnicima i nosiocima prava korišćenja javne svojine opštine Beočin

U velikoj sali Skupštine opštine Beočin juče je održan prvi koordinacioni sastanak predstavnika opštinske uprave sa korisnicima javne svojine opštine Beočin na projektu koji opština Beočin realizuje u okviru Exchange 5 programa. Cilj sastanka je bilo uspostavljanje saradnje između Odseka za evidenciju i upravljanje opštinskom imovinom i korisnika javne svojine opštine Beočin, kao i informisanje korisnika opštinske imovine o pravnom okviru i obavezama u pogledu korišćenja opštinske imovine.

Sastanku su ispred opštinske uprave prisustvovali Maja Gudurić, članica Opštinskog veća zadužena za privredu, poljoprivredu, ruralni razvoj, komunalne delatnosti i infrastrukturu, zatim Gordana Ćirović,  načelnica opštinske uprave, kao i Sekula Petrović, dok su se među korisnicima opštinske imovine našli predstavnici JKP „Beočin“, JP „Toplana“, PU „Ljuba Stanković“, OŠ „Jovan Grčić Milenko“, Centra za kulturu, sport i turizam, MZ Beočin grad, MZ Rakovac, MZ Lug, MZ Grabovo, MZ Sviloš i MZ Brazilija.

Posebna pažnja posvećena je Uredbi o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini i obavezama koje korisnici i nosioci prava korišćenja javne svojine imaju u pogledu dostavljanja NEP JS obrazca Odseku za evidenciju i upravljanje opštinskom imovinom- kao organu koji vodi jedinstvenu evidenciju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Beočin.  Takođe, opština je pripremila i posebno Uputstvo za korisnike i nosioce prava korišćenja na stvarima u javnoj svojini opštine Beočin, koji je uručen prisutnima na sastanku kako bi se bliže informisali o njihovim pravima i obavezama. Pored ovoga, učesnicima je podeljen i spisak nepokretnosti na kojima ustanove, javna preduzeća i mesne zajednice na teritoriji opštine Beočin imaju korisništvo i pravo korišćenja da bi ga uporedili sa svojim poslovnim knjigama i o eventualnim razlikama informisali opštinsku upravu.

Ovo je prvi od 3 planirana koordinaciona sastanka koji će biti održani u okviru projekta „Imovina lokalne samouprave- važna karika lokalnog ekonomskog razvoja Faza II“, koji finansira Evropska unija, a koji opština Beočin sprovodi zajedno sa partnerima- opštinom Šid i Centrom za ravnomerni regionalni razvoj kroz Program Exchange 5. Program sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme je Ministarstvo finansija, odnosno Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU).

 

GODIŠNJE ARHIVE