Objavljena studija o kvalitetu života žena sa invaliditetom u Banatu

Objavljena studija o kvalitetu života žena sa invaliditetom u Banatu

CenTriR je za potrebe projekta “Ostvarivanje ljudskih prava na socijalnu inkluziju i jednake mogućnosti za povratak dostojanstva osoba sa invaliditetom”, koji finansira Evropska unija a sprovodi udruženje “Siguran život” iz Opova sproveo istraživanje o kvalitetu života žena sa invaliditetom u četiri banatske lokalne samouprave – Vršac, Pančevo, Zrenjanin i Opovo. Istraživanje je sprovedeno u periodu jul – novembar 2019. godine u partnerstvu sa lokalnim organizacijama civilnog društva koje su posvećene unapređenju položaja osoba sa invaliditetom: Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara (Opovo), Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara južnog Banata (Pančevo), SHUPIK “PARAKVAD VŠ” (Vršac) i Udruženje paraplegičara Banata (Zrenjanin).

Istraživanje je imalo za cilj bolje razumevanje potreba i problema sa kojima se suočavaju žene sa invaliditetom u različitim oblastima društvenog života - obrazovanje, zdravstvena i socijalna zaštita, zapošljavanje, bezbednost, nasilje nad ženama, participacija i učešće u procesima odlučivanja, radi formulisanja preporuka za unapređenje njihovog položaja u lokalnim zajednicama obuhvaćenim istraživanjem.

Više o metodološkom okviru istraživanja, ključnim nalazima i preporukama možete saznati u objavljenoj studiji koju možete preuzeti OVDE.