Vanesa Belkić
Izvršna direktorka

Vanesa Belkić je diplomirala međunarodne odnose na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Jedan je od osnivača CenTriR-a, a poslednjih godina se nalazi na poziciji izvršne direktorke. Od 2007. do 2010. godine radila je kao programska koordinatorka nevladine organizacije Građanska mreža. Njen profesionalni angažman u civilnom sektoru posvećen je modernizaciji sistema lokalne samouprave i održivom regionalnom i lokalnom razvoju. Do sada je koordinisala sprovođenje više od 20 projekata, uglavnom finansiranih iz IPA fondova i drugih donatorskih institucija, učestvovala u brojnim istraživanjima, radila kao trener i konsultant za Savet Evrope, GIZ, Stalnu konferenciju gradova i opština, ASB i veliki broj lokalnih samouprava, te objavila veći broj analiza, publikacija i izveštaja u sledećim oblastima: lokalni ekonomski razvoj,  upravljanje ljudskim resursima u JLS, monitoring reforme javne uprave na lokalnom nivou vlasti, učešće OCD u strateškom planiranju lokalnog razvoja, učešće OCD u formulisanju lokalnih javnih politika itd. Rešenjem Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave akreditovana je za realizatora programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave i nalazi se na stalnoj listi akreditovanih trenera Nacionalne akademije za javnu upravu Republike Srbije.

E: vanesa.belkic@centrir.org
T: +381 63 8129 119

Rešenje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave

Dragana Dabić
Finansijska menadžerka

Dragana Dabić je finansijska menadžerka i računovođa CenTriR-a od njegovog samog osnivanja 2010.godine. Diplomirala je na Beogradskoj poslovnoj školi (2007), na smeru Finansije, računovodstvo i bankarstvo, ali se tokom profesionalne karijere specijalizovala za finansijsku asistenciju i računovodstvo za aktere iz nevladinog sektora, odnosno za projektni finansijski menadžment. U CenTriR-u obavlja poslove koji se odnose na računovodstvo, radne odnose i finansijski menadžment, što podrazumeva: poslove domaćeg i inostranog platnog prometa, obračun zarada i honorara, pripremu budžeta projekata, izradu finansijskih izveštaja za donatore i APR, statusne promene udruženja, saradnju sa Poreskom upravom i PIO fondom itd.

E: dragana.dabic@centrir.org
T: +381 65 825 0815

Sekula Petrović
Koordinator programa
“Upravljanje javnom svojinom lokalne samouprave“

Sekula Petrović je diplomirao na Pravnom fakultetu u Splitu, a u Opštinskoj upravi opštine Beočin zaposlen je od 1992. godine gde je obavljao široku lepezu poslova. Poslove sekretara Skupštine opštine Beočin obavljao je od 1996. do 2004. godine, a načelnika Opštinske uprave Beočin od 2004. do 2013. godine. Od 2013. do 2017. godine obavljao je poslove samostalnog stručnog saradnika za imovinsko-pravne poslove, a trenutno obavlja poslove zamenika načelnika opštinske uprave. Aktivno je bio uključen u realizaciju dva projekata finansirana sredstvima Evropske unije: „Beočin-nova vizija turističke destinacije“ (Exchange 3) i „Imovina lokalne samouprave – važna karika lokalnog ekonomskog razvoja“ (Exchange 4). Rešenjem Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave akreditovan je za realizatora programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave i nalazi se na stalnoj listi akreditovanih trenera Nacionalne akademije za javnu upravu Republike Srbije.

E: sekula.beocin@gmail.com

T: +381 65 8859 809

Rešenje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave