MISIJA I CILJEVI

Centar za ravnomerni regionalni razvoj- CenTriR je organizacija civilnog društva koja radi na održivom razvoju lokalne samouprave i posvećena je zalaganju za ravnomerniji regionalni razvoj Srbije.

Organizacija je osnovana početkom 2010. godine od strane mladih politikologa, koji su shvatili svu opasnost od marginalizacije pitanja koja se odnose  na uravnotežen regionalni razvoj, održivi lokalni razvoj i decentralizaciju vlasti. Srbija je zemlja drastičnih razlika u razvijenosti svojih pojedinih delova, koje se iz dana u dan sve više produbljavaju i generišu probleme čije rešavanje zahteva hitnu intervenciju. Usled nepostojanja zvanične državne politike regionalnog razvoja, mi smo naše napore poslednih godina usmerili na jačanje kapaciteta i pružanje podrške malim i nedovoljno razvijenim opštinama na planu njihove transformacije u efikasan, depolitizovan, transparentan i odgovoran javni servis za građane i privredu. Osnovne vrednosti na kojima organizacija zasniva svoj rad su: javni interes, otvorenost, inovativnost, evropske vrednosti, odgovornost, širenje partnerstava i visok kvalitet usluga.
CenTriR radi na ostvarenju postavljenih ciljeva kroz:

  • Pripremu i sprovođenje projekata
  • Sprovođenje istraživanja i analiza
  • Edukativne aktivnosti
  • Izradu predloga javnih politika
  • Javno zagovaranje
  • Objavljivanje publikacija
  • Umrežavanje sa relevantnim akterima
  • Konsalting