Lista kandidata koji su prošli administrativnu proveru u okviru javnog poziva za učešće u programu obuka za rad u IKT sektoru

Lista kandidata koji su prošli administrativnu proveru u okviru javnog poziva za učešće u programu obuka za rad u IKT sektoru

Komisija za odabir korisnika, informativnih poseta, seminara za razvoj poslovanja i prakse u preduzećima u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, koju čine predstavnici CenTriR-a, ASB-a i Razvojnog biznis centra Kragujevac, 9. aprila 2019. godine donela je odluku o listi kandidata/kinja koji su prošli administrativnu proveru u okviru javnog poziva za učešće u programu obuka za rad u IKT sektroru.

Uslovi koje su kandidati/kinje morali da zadovolje u okviru prve faze odabira koja se odnosi na administrativnu proveru prijava su: da je popunjena i potpisana prijava predata u roku, da su dostavljeni CV i motivaciono pismo, da su dostavljene kopije lične karte i legitimacije interno raseljenog lica, da su dostavljeni popunjeni i potpisani obrasci koji se odnose na izjavu da korisnici nisu bili asistirani i da su saglasni na obradu podataka o ličnosti, da imaju između 18 i 30 godina i da imaju najmanje završenu četvorogodišnju srednju školu.

Lista kandidata koji su zadovoljili gore navedene uslove dostupna je OVDE.

Program obuka za rad u IKT sektoru spovodi se u okviru projekta ''Podrška održivom povratku interno raseljenih lica na Kosovo*'' koji finansira Evropska unija.