Naziv projekta: Za vaša nepca s ljubavlju sa Oplenca

Period sprovođenja projekta: novembar 2023 – jul 2024.

Donator: Projekat se sprovodi u okviru projekta „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2)“ koji finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Partnerske/saradničke organizacije: Udruženje žena „Oplenac“, Turistička organizacija „Oplenac“ Topola

Kratak opis projekta: U foksu projekta se nalazi brendiranje domaćih proizvoda sa Oplenca i podrška daljem razvoju seoskog i gastronomskog turizma. Projektna intervencija je usmerena ka osnaživanju žena koje su članice Udruženja žena „Oplenac“, čiji će proizvodi biti brendirani kroz 2 vrste pakovanja – suvenirsko pakovanje koje će se prodavati u suvenirnici Turističke organizacije “Oplenac” i promotivno pakovanje namenjeno prodaji na manifestacijama, sajmovima i onlajn. Kao dodatni vid osnaživanja poljoprivrednica planirana je edukacija i mentoring, koja će im pomoći da unaprede sanitarno-higijenske uslove u objektima u kojima pripremaju proizvode, a da bi obezbedili njihovu zdravstvenu ispravnost. Pored brendiranja domaćih proizvoda, projekat je usmeren i na promociju gastronomske baštine oplenačkog kraja, kako bi se privukli turisti i dao podsticaj daljem razvoju seoskog i gastro turizma u opštini Topola.

Opšti cilj projekta:  Doprinos razvoju ruralne ekonomije i turističke ponude opštine Topola brendiranjem i promocijom gastronomske baštine oplenačkog kraja. 

Očekivani rezultati:

1) Brendirano pakovanje domaćih proizvoda sa Oplenca

2) Ojačani kapaciteti poljoprivrednica za primenu sanitarno-higijenskih standarda u proizvodnji hrane i plasman lokalnih specijaliteta na tržište  

3) Promovisana gastronomska ponuda Oplenca

Kontakt osoba: Vanesa Belkić, koordinator projekta- vanesa.belkic@centrir.org