Naziv: Program podrške uvođenju funkcije upravljanja opštinskom imovinom

Period realizacije: 2014– u toku

O programu:

Cilj programa je pružanje tehničke podrške malim i nedovoljno razvijenim opštinama za uvođenje funkcije upravljanja opštinskom imovinom sa ciljem njihovog bržeg lokalnog ekonomskog razvoja i povećanja budžetskih prihoda. Program podrazumeva pružanje stručne pomoći jedinicama lokalne samouprave u vezi sa:

  • popisom nepokretnosti u državnoj svojini na kojima jedinica lokalne samouprave, njene ustanove, javna preduzeća i mesne zajednice imaju pravo korišćenja,
  • pripremu dokumentacije za slanje Republičkoj direkciji za imovinu,
  • sprovođenjem terenskog popisa objekata visokogradnje i utvrđivanje njihovog faktičkog stanja,
  • formiranjem baze podataka o nepokretnostima u javnoj svojini,
  • vođenjem elektronske evidencije nepokretnosti u javnoj svojini,
  • utvrđivanjem knjigovodstvene vrednosti imovine,
  • instaliranjem softvera/programa za vođenje evidencije nepokrtenosti u javnoj svojini,
  • obukom članova opštinskog radnog tima za sprovođenje popisa imovine i vođenje evidencije nepokretnosti u javnoj svojini.