Kategorija: Vesti

Javna rasprava o nacrtu Programa unapređenja zapošljivosti i zapošljavanja mladih u Opštini Bački Petrovac u periodu 2021-2023

Javna rasprava o nacrtu Programa unapređenja zapošljivosti i zapošljavanja mladih u Opštini Bački Petrovac u periodu 2021-2023 Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je danas uputilo građanima, udruženjima, stručnoj javnosti i drugim zainteresovanim stranama javni poziv za učešće u javnoj raspravi o nacrtu Programa unapređenja zapošljivosti i zapošljavanja mladih u Opštini Bački Petrovac u periodu 2021-2023…
Više

ODRŽANA RADIONICA ZA ČLANOVE OPŠTINSKE RADNE GRUPE IZ BAČKOG PETROVCA U AKTUELNOM PROCESU STRATEŠKOG PLANIRANJA

Održana radionica za članove opštinske Radne grupe iz Bačkog Petrovca u aktuelnom procesu strateškog planiranja Početkom sedmice CenTriR je održao dvodnevnu radionicu za članove opštinske Radne grupe za pripremu nacrta Programa za unapređenje zapošljivosti i zapošljavanja mladih u opštini Bački Petrovac 2021-2023. Radionici je prethodio višemesečni rad na sakupljanju podataka za potrebe izrade analize stanja,…
Više

U Baču održana radionica u procesu pripreme Programa za unapređenje zapošljivosti i zapošljavanja mladih

U Baču održana radionica u procesu pripreme Programa za unapređenje zapošljivosti i zapošljavanja mladih CenTriR je 21. i 22. oktobra održao dvodnevnu radionicu za članove opštinske Radne grupe za pripremu nacrta Programa za unapređenje zapošljivosti i zapošljavanja mladih u opštini Bač 2021-2023. Na radionici su predstavljeni nalazi situacione analize sa ciljem potpunijeg uvida u stvarno…
Više

Nalazi analize učinka sprovođenja javnih politika u oblasti zapošljavanja mladih u opštini Bač 2014-2020.

Nalazi analize učinka sprovođenja javnih politika u oblasti zapošljavanja mladih u opštini Bač 2014-2020. CenTriR je u pripremnoj fazi izrade Programa unapređenja zapošljivosti i zapošljavanja mladih u opštini Bač u periodu 2021-2023 sproveo analizu efekata implementacije postojećih strateških dokumenata sa važenjem do 2020. godine u oblasti zapošljavanja mladih. Opštine Bač i Bački Petrovac će u narednih nekoliko…
Više