BEČEJ – OPŠTINA KOJA JE PO KVALITETU LOKALNE UPRAVE IZA SEBE OSTAVILA ZNATNO VEĆE GRADOVE

CenTriR  je u periodu januar – jun 2022. godine sproveo monitoring i evaluaciju stanja lokalne uprave u Opštini Bečej, u okviru šireg istraživanja kojim je bilo obuhvaćeno 17 jedinica lokalne samouprave u Srbiji, među kojima su još bile: Subotica, Užice, Novi Pazar, Vlasotince, Niš, Aleksinac, Aranđelovac, Despotovac, Odžaci, Koceljeva, Tutin, Valjevo, Ivanjica, Prokuplje, Vršac i Beograd (GO Zvezdara). Monitoring je pokazao da je Opštinska uprava Bečej drugoplasirana lokalna uprava prema oceni stanja u šest oblasti javne uprave, sa osvojenih 157 bodova od mogućih 262 (59,9%). Procena stanja je vršena u sledećim oblastima: 1) Strateški okvir za unapređenje rada lokalne uprave, 2) Izrada i koordinacija politika, 3) Službenički sistem i upravljanje ljudskim resursima, 4) Odgovornost, 5) Pružanje usluga i 6) Upravljanje javnim finansijama. Osvojeni broj bodova je Opštinskoj upravi Bečej doneo ukupnu ocenu 3, na šestostepenoj skali od 0-5.

Analiza je, s jedne strane, pokazala da je u Bečeju najbolje stanje u oblasti upravljanja ljudskim resursima, sa osvojenih 73,6% bodova, kao i u oblasti proaktivnog informisanja javnosti o radu opštinske uprave, sa osvojenih 62,5% bodova. S druge strane, najlošije ocenjene oblasti su pružanje usluga (35,7% osvojenih bodova), kao i izrada i koordinacija politika (43,3% bodova).

Među pozitivnim nalazima je posebno istaknuta institucionalizacija poslova upravljanja ljudskim resursima, koja je usklađena sa brojem zaposlenih u upravi, kao i postojanje strateškog okvira kojim su predviđeni osnovi pravci i ciljevi upravljanja ljudskim resursima. Takođe, opština ažurno vodi kadrovsku evidenciji o zaposlenima i javno objavljuje izveštaje o strukturi i broju zaposlenih. Provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata za zapošljavanje na izvršilačkim radnim mestima u upravi se vrši pismeno i usmeno, a zapisnici komisije sadrže sve informacije o preduzetim radnjama tokom izbornog postupka. Među pozitivnim nalazima se još nalazi i visok nivo proaktivnosti u objavljivanju informacija o radu opštinske uprave na zvaničnoj internet prezentaciji. Opštu sliku, ipak, kvari nalaz da je većina analiziranih dokumenta objavljena samo na srpskom jeziku, dok su verzije na mađarskom jeziku dostupne samo u službenim listovima opštine. U oblasti javnih finansija se kao pozitivan nalaz posebno ističe uspešnost u procesu planiranja i izvršenja budžetskih prihoda i rashoda, tako da odstupanje na godišnjem nivou iznosi manje od 15%.

Monitoring je ukazao i na niz manjkavosti u radu Opštinske uprave Bečej, koje bi u narednom periodu trebalo otkloniti. Najpre, organizacije civilnog društva nisu uključene u lokalna tela za sprovođenje i praćenje lokalnih javnih politika, a čak i kada su ova tela formirana, ona nisu operativna i ne izrađuju godišnje izveštaje o sprovođenju usvojenih planskih dokumenata.  Opštinska uprava nema uspostavljeno jedinstveno upravno mesto, ne meri stepen zadovoljstva korisnika svojih usluga, niti u značajnoj meri koristi nacionalni portal eUprava za pružanje svojih usluga. Među negativnim nalazima je i nepoštovanje budžetskog kalendara prilikom usvajanja budžeta opštine, kao i nizak nivo kompetitivnosti postupaka javnih nabavki, imajući na umu mali broj ponuđača po postupku, odnosno činjenicu da se u više od polovine okončanih javni nabavki ugovor dodeljuje jedinom ponuđaču u postupku nabavke.

Monitoring je sproveden u okviru projekta „Praćenjem javne uprave ka boljem upravljanju na lokalu – Pratim JA“, koji finansira Evropska unija – u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima, i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog – u okviru programa Sufinansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva kojima su dodeljena sredstva Evropske unije u 2019. i 2020. godini. Projekat sprovodi konzorcijum organizacija koji predvodi Centar za evropske politike, a čine ga CenTriR, Nacionalna koalicija za decentralizaciju i Ekološki centar „Stanište“.

Izveštaj o stanju lokalne uprave za Opštinu Bečej možete preuzeti OVDE.

Više o metodologiji istraživanja možete saznati OVDE.

 

GODIŠNJE ARHIVE