Monthly Archives: januar 2022

Rezultati istraživanja: Šta građani i građanke Srbije kažu o svojim iskustvima sa lokalnim upravama?

Rezultati istraživanja: Šta građani i građanke Srbije kažu o svojim iskustvima sa lokalnim upravama? U periodu jun – novembar 2021. CenTriR je sa ostalim projektnim partnerima- Centrom za evropske politike (CEP), Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju (NKD) i Ekološkim centrom „Stanište“ sproveo istraživanje o iskustvima građana i građanki Srbije sa radom opštinskih/gradskih uprava prilikom ostvarivanja njihovih…
Više

Priručnik za primenu metodologije za praćenje reforme javne uprave na lokalnom nivou vlasti

Priručnik za primenu metodologije za praćenje reforme javne uprave na lokalnom nivou vlasti Priručnik za primenu metodologije za praćenje reforme javne uprave na lokalnom nivou je izrađen u okviru projekta „Praćenjem javne uprave ka boljem upravljanju na lokalu – pratim JA“, koji sprovodi Centar za ravnomerni regionalni razvoj sa partnerskim organizacijama – Centrom za evropske…
Više