Monthly Archives: februar 2021

ODRŽANA UVODNA RADIONICA SA PARTNERSKIM ORGANIZACIJAMA

Održana uvodna radionica sa partnerskim organizacijama CenTriR je juče prisustvovao uvodnoj radionici za članove projektnog tima, organizovanoj u okviru projekta „Praćenjem javne uprave ka boljem upravljanju na lokalu-PratimJA“, na kojoj su razmotreni i dogovoreni prvi koraci na planu njegove realizacije. Projekat sprovodimo u saradnji sa Centrom za evropske politike kao koordinatorom projekta i još dve…
Više