Monthly Archives: decembar 2019

Objavljena studija o kvalitetu života žena sa invaliditetom u Banatu

Objavljena studija o kvalitetu života žena sa invaliditetom u Banatu CenTriR je za potrebe projekta “Ostvarivanje ljudskih prava na socijalnu inkluziju i jednake mogućnosti za povratak dostojanstva osoba sa invaliditetom”, koji finansira Evropska unija a sprovodi udruženje “Siguran život” iz Opova sproveo istraživanje o kvalitetu života žena sa invaliditetom u četiri banatske lokalne samouprave –…
Više

LISTA KORISNIKA KOJI SU PROŠLI ADMINISTRATIVNU PROVERU U OKVIRU JAVNOG POZIVA ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U VIDU OPREME ZA POKRETANJE POSLA

Lista korisnika koji su prošli administrativnu proveru u okviru javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava u vidu opreme za pokretanje posla Komisija za izbor korisnika na projektu "Podrška održivom povratku interno raseljenih lica na Kosovo*", nakon provere verodostojnosti podnete dokumentacije, donela je 24. decembra 2019. godine odluku o listi korisnika koji su prošli administrativnu proveru…
Više

Opština Žabalj započela proces formiranja evidencije opštinske imovine

Opština Žabalj započela proces formiranja evidencije opštinske imovine CenTriR je 16. i 17. decembra u Žablju sproveo dvodnevnu obuku za članove opštinskog radnog tima za popis imovine i dvoje eksterno angažovanih popisivača, koji će narednih 5 meseci raditi na terenskom popisu objekata u javnoj svojini opštine. Da bi ispunila svoje zakonske obaveze predviđene Zakonom o…
Više

ZAVRŠENE START-UP OBUKE ZA RAZVOJ POSLOVNIH IDEJA POVRATNIKA I INTERNO RASELJENIH LICA U PROCESU POVRATKA NA KOSOVO*

Završene start-up obuke za razvoj poslovnih ideja povratnika i interno raseljenih lica u procesu povratka na Kosovo* CenTriR je zajedno sa partnerskom organizacijom ASB u periodu od 8. novembra do 8. decembra 2019. godine u Vrnjačkoj Banji organizovao 3 start-up treninga za povratnike i interno raseljena lica zainteresovana za povratak na Kosovo*, koja su svojim…
Više