Monthly Archives: jul 2019

ODRŽAN START UP TRENING ZA MLADA INTERNO RASELJENA LICA U IT SEKTORU

Održan start up trening za mlada interno raseljena lica u IT sektoru CenTriR je zajedno sa nemačkom organizacijom ASB u periodu od 25-28. jula 2019. godine na Zlatiboru organizovao trodnevni start up trening za 21 učesnika, koji su zahvaljujući projektu „Podrška održivom povratku interno raseljenih lica na Kosovo*“ uspešno završili tromesečne kurseve za programiranje i…
Više

ODRŽAN TRENING ZA SPROVOĐENJE POPISA I AŽURIRANJE EVIDENCIJE OBJEKATA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINA BOGATIĆ, VLADIMIRCI I MALI ZVORNIK

Održan trening za sprovođenje popisa i ažuriranje evidencije objekata u javnoj svojini opština Bogatić, Vladimirci i Mali Zvornik CenTriR je u periodu od 8–11. jula 2019. godine na Zlatiboru održao prvi trodnevni trening za popisivače i članove opštinskih radnih timova za popis imovine iz Bogatića, Vladimiraca i Malog Zvornika. U okviru edukativnih aktivnosti na projektu…
Više