Monthly Archives: jul 2018

Održani uvodni sastanci sa lokalnim poverenicima za izbegla i raseljena lica

Održani uvodni sastanci sa lokalnim poverenicima za izbegla i raseljena lica CenTriR je, zajedno sa partnerskom organizacijom ASB, u drugoj polovini jula posetio 10 lokalnih samouprava u kojima će sprovoditi aktivnosti na projektu „Podrška održivom povratku interno raseljenih lica na Kosovo*“, koji finansira Evropska unija. Tom prilikom je projektni tim informisao opštinsko/gradsko rukovodstvo i lokalne…
Više

POČELA REALIZACIJA PROJEKTA USMERENOG NA EKONOMSKO OSNAŽIVANJE INTERNO RASELJENIH LICA

Počela realizacija projekta usmerenog na ekonomsko osnaživanje interno raseljenih lica Centar za ravnomerni regionalni razvoj kao deo konzorcijuma koji predvodi nemačka organizacija Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Srbija i Grad Kruševac počinje realizaciju dvogodišnjeg projekta „Podrška održivom povratku interno raseljenih lica na Kosovo*“. Projekat finansira Evropska unija u okviru poziva "Unapređenje uslova života interno raseljenih lica i povratnika…
Više