Monthly Archives: jul 2017

Formirana evidencija nepokretnosti u opštini Ruma

Formirana evidencija nepokretnosti u opštini Ruma Opština Ruma je prepoznala značaj efikasnijeg upravljanja opštinskom imovinom i  svrstala se među lokalne samouprave koje su uz pomoć CenTriR-a napravile značajne korake na ovom planu. Tokom prethodnih nekoliko meseci, formirana je evidencija nepokretnosti u javnoj svojini opštine Ruma, instaliran je softver za vođenje evidencije i upravljanje opštinskom imovinom,…
Više

Održane fokus grupe sa civilnim sektorom na temu zapošljavanja lokalnih službenika u Užicu, Požegi i Gornjem Milanovcu

Održane fokus grupe sa civilnim sektorom na temu zapošljavanja lokalnih službenika u Užicu, Požegi i Gornjem Milanovcu CenTriR u okviru regionalnog WeBER projekta sprovodi analizu stanja i kapaciteta za upravljanje ljudskim resursima u opštinskim upravama Gornji Milanovac, Požega i Užice, te je krajem juna otpočelo prikupljanje podataka u navedenim opštinama. Najpre, organizovani su sastanaci sa…
Više