Monthly Archives: maj 2017

Sprovedene lokalne kampanje javnog zagovaranja veće transparentnosti rada lokalnih institucija u 4 opštine

Sprovedene lokalne kampanje javnog zagovaranja veće transparentnosti rada lokalnih institucija u 4 opštine Tokom maja meseca, organizacije civilnog društva iz Kragujevca, Požege, Mionice i Prijepolja su u svojim opštinama sprovelе kampanje које su imale za cilj javno zagovaranje veće transparentnosti rada lokalnih institucija. Lokalne kampanje su organizovane kao završna aktivnost na projektu ʺTransparentnost-ključna odlika Dobre…
Više

CenTriR potpisao ugovor za realizaciju novog projekta u oblasti monitoringa javne uprave na lokalnom nivou

CenTriR potpisao ugovor za realizaciju novog projekta u oblasti monitoringa javne uprave na lokalnom nivou CenTriR je juče u Beogradu potpisao ugovor za realizaciju projekta kojim je konkurisao u okviru poziva ’’Mali grantovi za praćenje javne uprave na lokalnom nivou’’. Projekat pod nazivom ’’Upravljanje ljudskim resursima-ključ efikasne, profesionalne i depolitizovane lokalne samouprave’’ je jedan od…
Više

Održana obuka o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja koje nastaju u radu RRA Zlatibor

Održana obuka o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja koje nastaju u radu RRA Zlatibor Imajući u vidu da Regionalna razvojna agencija Zlatibor ima status organa javne vlasti na koji se primenjuju odredbe Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (ZSPIJZ), CenTriR i FORCA su juče održali obuku za zaposlene u ovoj agenciji o…
Više

Kako uključiti javnost u definisanje, sprovođenje i praćenje javnog interesa u informisanju lokalnih medija

Kako uključiti javnost u definisanje, sprovođenje i praćenje javnog interesa u informisanju lokalnih medija Predstavnici CenTriR-a su od 17-19. maja u Beogradu pohađali trening ’’Učešće javnosti u procesu definisanja, sprovođenja i praćenja javnog interesa u sferi lokalnog javnog informisanja’’, koji su BIRN, NUNS i Fondacija Slavko Ćuruvija organizovali za 20 organizacija civilnog društva. Cilj navedenog…
Više