NAJNOVIJE VESTI

Najnovije publikacije

Untitled design (26)
Najnovija publikacija 1
Najnovija publikacija 2
Najnovija publikacija 3

uspostavljanje funkcije upravljanja ljudskim resursima-korak ka dobroj lokalnoj upravi

Informacije od javnog značaja u službi praćenja rada lokalne samouprave

Učešće građana u donošenju odluka u Bujanovcu, Preševu i Medveđi

Učešće civilnog sektora u strateškom planiranju na lokalnom nivou-Vodič kroz dobru praksu

Autor: Vanesa Belkić
Godina izdanja: 2017. 

Izdavač: Forum civilne akcije FORCA
Godina izdanja: 2017.
Autor: Vanesa Belkić

Autor: Vanesa Belkić
Godina izdanja: 2016.

Autori: Vanesa Belkić i Danijela Jović
Godina izdanja: 2015.

 CENTrIR NA DRUŠTVENIM MREŽAMA