U fokusu: Anketiranje građana Valjeva o lokalnim medijskim temama od javnog interesa

U fokusu: Anketiranje građana Valjeva o lokalnim medijskim temama od javnog interesa

Građani Valjeva će u periodu od 21. novembra do 8. decembra 2017. godine imati  mogućnost da se izjasne o temama o kojima žele da ih informišu lokalni mediji čiji će medijski projekti biti sufinansirani iz gradskog budžeta naredne dve godine. Anketiranje je jedna od metoda sakupljana predloga u procesu javnih konsultacija koje se odvijaju u Valjavu sa ciljem povećanja transparentnosti i efikasnosti sprovođenja medijskih projekata, koji se finansiraju novcem poreskih obveznika.

Nakon analize važećih strateških dokumenata Grada Valjeva i imajuću na umu prioritete, aktivnosti i mere koji su u njima definisani za 2018. i 2019. godinu, CenTriR je sačinio anketni listić sa 17 različitih tema, od kojih će građani moći da zaokruže najviše tri medijske teme. Pored ovoga, građani će moći da nominuju još najviše dve teme koje su po njima značajne i kojima bi trebalo da se bave lokalni mediji. Anketiranje će biti moguće popunjavanjem ankete u Informativno-uslužnom centru gradske uprave Valjevo, popunjavanjem online ankete koja je dostupna na sajtu Grada Valjeva, portalu Dijalog.net, sajtu CenTriR-a i naloga na društvenim mrežama.

Pored anketiranja građana u toku je i sprovođenje fokus grupa sa predstavnicima svih relevantnih sektora, na kojima ispitanici ukazuju na najveće probleme u ovoj oblasti  i predlažu teme od javnog interesa kojima lokalni mediji treba da se bave, ukoliko su njihovi medijski projekti sufinansirani iz gradskog budžeta. Do kraja meseca biće organizovane 3 fokus grupne diskusije za zainteresovanim stranama iz velikog broja različitih sektora.

Sprovođenje fokus grupa i anketiranje građana u Valjevu  sprovodi se u okviru projekta ’’Informisan građanin=aktivan građanin’’, koji implementira CenTriR. Projekat se realizuje u okviru programa podrške: „Kaži/traži šta te zanima“ koji izvode Nezavisno udruženje novinara Srbije, Balkanska istraživačka mreža i Slavko Ćuruvija fondacija, u okviru projekta „Javni novac za javni interes“ koji finansira Evropska unija.