Saradnici CenTriR-a akreditovani za realizatore programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave

Saradnici CenTriR-a akreditovani za realizatore programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave

Izvršna direktorka CenTriR-a, Vanesa Belkić, i koordinator programa za upravljanje javnom svojinom lokalne samouprave, Sekula Petrović, akreditovani su za realizatore programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jednicama lokalne samouprave rešenjem koje je izdalo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije. Prijave za akreditaciju podnete su krajem prošle godine na javni poziv za akreditaciju pravnih i fizičkih lica za realizaciju programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, koji je raspisalo nadležno Ministarstvo.

Zahvaljujući dokumentovanom iskustvu i ekspertizi u različitim oblastima delovanja CenTriR-a, naš kolega Sekula Petrović je akreditovan za stručno usavršavanje lokalnih službenika u oblasti upravljanje javnom svojinom, dok je Vanesa Belkić akreditovana za sledeće oblasti: lokalni ekonomski razvoj i privlačenje investicija; razvoj i upravljanje projektima u skladu sa EU procedurama; podsticanje i razvoj preduzetništva; sistem lokalne samouprave; strateško planiranje i upravljanje u jedinicama lokalne samouprave; upravljanje javnom svojinom; građansko učešće i saradnja sa organizacijama civilnog društva; dostupnost informacija od javnog značaja, zaštita poverljivih podataka i podataka o ličnosti; razvoj i upravljanje ljudskim resurima u jedinicama lokalne samouprave; omladinska politika na lokalnom nivou i kreiranje lokalnih politika.

Akreditacije naših kolega za sprovođenje programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave predstavljaju potvrdu kvaliteta obuka i drugih vidova stručne podrške lokalnim samoupravama  koje CenTriR, kroz pripremu i sprovođenje različitih projekata, sprovodi poslednjih 8 godina od svog osnivanja. Dodatno, one su obaveza da nastavimo da se dodatno usavršavamo i razvijamo nove programe i projekte podrške usmerene ka jačanju kapaciteta malih i nerazvijenih lokalnih samouprava za sprovođenje reformskih procesa u sklopu evropskih integracija Srbije.