Predstavljeni programi podrške ekonomskom osnaživanju interno raseljenih lica

Predstavljeni programi podrške ekonomskom osnaživanju interno raseljenih lica

CenTriR je zajedno sa partnerskom organizacijom ASB tokom novembra i decembra 2018. godine održao javne prezentacije u 10 lokalnih samouprava u kojima se sprovodi projekat ’’Podrška održivom povratku interno raseljenih lica na Kosovo*’’. Javnim prezentacijama održanim u Kruševcu, Kragujevcu, Čačku, Kraljevu, Vranju, Trsteniku, Vrnjačkoj Banji, Bujanovcu, Aranđelovcu i Raškoj prisustvovalo je oko 170 interno raseljenih lica koji su upoznati sa projektom i različitim modelima podrške, koji će im biti dostupni u naredne dve godine kroz naš projekat.

Imajući u vidu da je CenTriR uključen u sprovođenje projektne komponente koja se odnosi na ekonomsko osnaživanje interno raseljenih lica zainteresovanih za povratak na Kosovo*, na prezentacijama smo predstavili aktivnosti usmerene na povećanje zapošljivosti mladih IRL u sektoru informaciono-komunikacionih tehnologija, samozapošljavanje i preduzetništvo. Posebno interesovanje je iskazano za program obuka za programiranje, namenjen mladim IRL, koji pored obuka obuhvata i radnu praksu u IT kompanijama, obuku za omladinsko preduzetništvo u IT industriji i male donacije za započinjanje sopstvenog posla.

Takođe, predstavljen je i program podrške namenjen opštoj populaciji interno raseljenih lica osmišljen sa ciljem podrške razvoju i realizaciji poslovnih ideja povratnika. Ovaj program obuhvata: regionalne start-up treninge, izradu biznis planova za najbolje biznis ideje povratnika, male grantove u vidu nabavke opreme za početak poslovanja, mentorsku podršku u početnim mesecima uspostavljanja biznisa i podršku u pripremi aplikacija za različite donatorske programe koji dodeljuju sredstva za preduzetništvo. Članovi projektnog tima su kroz direktnu komunikaciju sa potencijalnim projektnim korisnicima pokušali da razreše njihove dileme u vezi sa predstavljenim paketima podrške i da ih motivišu da se za njih i prijave.

Prezentacije su održane na projektu koji finansira Evropska unija, a u okviru šireg programa „EU podrška održivim rešenjima za interno raseljena lica i povratnike“. Tokom januara se očekuje raspisivanje prvog javnog poziva za učešće u programu obuka za rad u IT sektoru, koji će biti namenjen mladim IRL starosti do 30 godina.